LD serien

AVABs enklaste ljusreglering är LD-serien, sedan många år använd i en mängd skiftande miljöer. De välkända lysdiodförsedda LC-panelerna visar vilken ljusnivå som valts för respektive ljusgrupp. En tryckning på panelen gör att ljuset mjukt tonar till önskad nivå. I anläggningar med en, två eller tre regulatorer är det fullt tillräckligt att styra nivån via LC-paneler. Portabla manöverpaneler, IR-system och potentiometerstyrning finns som komplement.

AVAB LD-serien rekommenderas när det är viktigt att reglera enskilda kretsar - snabbt och billigt.

Regulator/manöverenhet

En LD-anläggning har två huvudsakliga beståndsdelar, regulator och manöverpanel. Regulatorn placeras på bästa plats med hänsyn till såväl kablage för armaturer som strömförsörjning. Vanligtvis är detta intill gruppcentralen. Eftersom regulatorerna brummar lite bör de inte monteras i allt för ljudkänsliga rum.

Manöverenheternas placering är helt valfri. Anslutningen mellan regulator och manöverpanel sker på svagströmsnivå, vilket gör installationen mycket flexibel och lättvindig. Trots det stora antalet funktioner åtgår som mest treledad signalkabel.

Styrkort/triggkort (gäller ej LD 1,3 X /LD 1,3 A)

Förutom manöverenheten och regulatorn krävs styrkort för ett komplett system. Det erfordras bara ett styrkort per manövergrupp, medan varje regulator måste ha ett triggkort. Styrkorten och triggkorten är av plug-in typ och skjuts enkelt in i särskilda korthållare på samma bottenplatta som själva regulatorn.

Styrkort
Triggkort

Separat styrning/slavkoppling

Flera manövergrupper kan regleras separat från olika manöverenheter. Samtidig styrning av flera regulatorer till samma nivå fås genom s k slavkoppling av regulatorerna. Endast en regulator måste då ha ett styrkort. De andra regulatorerna för styrsignal från denna s k masterregulator och blir s k slavregulator. Man kan också erhålla olika ljusnivåer i samma manövergrupp, trots att man bara trycker på en enda knapp. Detta uppnås med ett normalt styrkort i masterregulatorn, samt s k slavstyrkort i de slavregulatorer som skall ha avvikande nivåer. I samtliga fall ovan måste alla regulatorer ha triggkort. (Gäller ej LD 1,3 X/ LD 1,3 A ).

Glödljus/lysrör

LD-serien kan styra både resistiv och induktiv last. Såväl glödljus som lysrör kan regleras. Samma kapsling kan innehålla regulatorer för både glödljus och lysrör. Man skall dock aldrig blanda glödljus och lysrör i en manövergrupp eller på en regulator.

All reglering är garanterat flimmerfri.