HDLMStouch

HDLMStouch interfacet för daglig användning

HDLMStouch är den grafiska delen av systemet avsätt framförallt för pekskärmar men fungerar utmärkt med vanliga datorer med mus. HDLMS systemet fungerar alldeles utmärkt utan den grafiska delen. Men ett bra interaktivt grafiskt gränssnitt ökar användarvänligheten och flexibiliteten avsevärt.

HDLMStouch i en Ipad i en AV installation.

Den här skärmen är i grunden en ritning där armaturernas status visas.

Den grafiska layouten byggs upp av flera olika objekt där objekten kan ha en eller flera olika funktioner. En knapp kan genom en tryckning skicka iväg ett kommando på hdbus, men en knapp kan också innehålla en statusvisare för knapp funktionens status.

I bilden ovan representerar de grå fyrkanterna släckta lampgrupper medans de gula är armaturer som lyser och korset betyder att armaturgruppen är inaktiverad och inkluderas inte i anläggningens automatik.

Ett system byggt med flera olika pekskärmar kan ha flera olika skärmlayouter men också gemensamma. Detta ger möjligheter för att teknikern kan ges tillgång till hela systemets funktioner medans panelen i receptionen enbart har möjlighet att använda en begränsad del.

Olika upplösningar på skärmen och anslutning via fjärrskrivbord som tex VNC finns naturligtvis.

Från skärmen kan texter, hjälptexter och placeringen av knappar förändras genom ett inloggnings förfarande och utan att systemet eller panelen behöver startas om.

©2019 ElectroNord Tele 0707-35 72 28