Projektet SVT nyheterna i studio 4 och 5

www.svt.se

SVTs önskemål

Man skall från två olika platser kunna återkalla 96 olika ljusbilder från pekskärm.

Ljusbilderna skall också kunna aktiveras via GPI från annat styrsystem.

Ljusprogrammering sker från konventionellt ljusbord.

Knapparna på pekskärmen skall kunna döpas fritt och placeras på olika skärmbilder.

Knapparna skall bara kunna påverka en fördefinierad studio. Alltså inte båda studiorna samtidigt!

Systemet styr ljuset i två olika studior med vardera 2-3 universum.

Kommando via RS-485 skall kunna skickas för att aktivera ljusbilder i LED servern.

DET SKALL ALLTID FUNGERA??!!??

SVT Nyheterna förutsättningar.

Nätverks miljö bestående av 5x4-6 universum DMX 5*(4*512) kretsar.

Protokoll från början var sACN draft med byttes sedan till sACN final.

Serie port för kontroll av LED server. LED server kontrollerar 20 universum DMX (20*512) via Kinet

Två manöverpaneler av pekskärms typ placerade på två olika platser.

Ljusbilder programmeras via ett konventionellt ljusbord med sACN utgång.

GPI för att ta emot slutningar från Mozart systemet för bild och ljud.

Lösningen består av följande delar.

HD-LMS mjukvara med följande smjukvaru servrar och hårdvara installerad.

HD-LMS funktion och tankar

Alla skärmlayouter sparas på servern.

Alla knapparna skall definieras upp för vilka universum dom handterar med 20-24 resp 25-28.

Alla knappars namn skall väl återspegla för kunden vilka universum dom handterar med.

Flera skärmbilder/sidor skall skapas och döps för respektive studio.

Olika nivåer av loggin för att ge tillträde till olika konfigurerings möjligheter.

Alla knappar skall ha möjlighet att sända data på serieporten för LED servern.

Backup/restore funktionerna utökas med bla seriedata och knapp universums beskrivningar.

©2019 ElectroNord Tele 0707-35 72 28