HDLMS och KNX KNX.ORG

KNX

Med en KNX ip router är det lätt att ansluta ett KNX system till HDLMS.

Kombinationen ger KNX styrkan att reglera stora mängder ljus och anslutnings möjligheter in i den professionella show världen.

Fördelen för HD-LMS i kombination med KNX är framförallt tillgången på knapp-paneler och andra KNX produkter.

©2019 ElectroNord Tele 0707-35 72 28