Projekt Götaplatsen i Göteborg

HDLMS som allmänljus styrning

Göteborgs stad och Trafikkontorets önskemål

Götaplatsens förutsättningar.

Lösningen består av följande delar:

HD-LMS funktion och tankar

Knappsida

Startsidan i HDLMS

Layoutsida

Layout över Göteplatsen med armaturergrupper markerade. Rött kryss på armaturen betyder att armaturen ar blockerad från automatiken.

Elskåp med radiomottagare

Ett av elskåpen, i övre högra hörnet sitter DMX mottagaren och nedanför sitter DEMUXen.

©2019 ElectroNord Tele 0707-35 72 28