>

HDLMS och DMX, funktions beskrivning

HDLMS och DMX

HDLMS har naturligtvis stöd för DMX funktioner men eftersom HDLMS arbetar med nätverk i grunden så måste DMXen först konverteras i en nätverk till DMX NODE eller med en USB till DMX omvandlare. Fördelen med att det inte är någon speciell hårdvara knuten till HDLMS systemet är att noderna kan distribueras ut i byggnaden och noderna är inte märkesberoende så länge noderna stödjer någon av standarderna som stöds av HDLMS.

HDLMS har idag stöd för ArtNet I, II och III samt sACN både på ingångarna och utgångarna.

Funktioner som finns inbyggda i HDLMS är följande:

MERGE HDLMS kan merga ihop det interna DMX minnet med inkommande ArtNet/sACN och skicka ut detta som ArtNet och/eller sACN med HTP tekniken.

FILTER funktionen innebär att filterlistor kan skapas för att filtrera bort merge funktioner på specifika DMX kretsar eller att det är bara vissa DMX kretsar kommer igenom HDLMS systemet.

SHIFT funktionen innebär att ett DMX universum kan bli förskjutet i adresseringen. Användbart om det finns ett litet ljusbord som kanske inte kan adressera höga DMX kretsar.

Detta är några av de funktionerna som finns i HDLMS.

©2019 ElectroNord Tele 0707-35 72 28