LD styrkort DMX  

Vi har utvecklat ett helt instickskort till LD Serien.
Med detta kort kan du styra en AVAB LD med DMX 512 tillsammans med LC manöverpaneler.

Styrkort DMX
Kortet använder två DMX kanaler. En för nivå 0-100% och en kontrollkanal. Kontrollkanalen kan styra kapptryckningar och koppla från manöverpaneler. Vid tex. en föreställning kan man från ljusbordet koppla bort paneler i salongen så att inte någon av misstag tänder upp i salongen. 
En viktig funktion är att om kortet inte får DMX inom en inställbar tid så går manövern tillbaka till manöverpanelerna. Kontrollkanalen kan sättas helt fritt 1-512 eller låta den följa kortets adress +1.
Inställningar görs via en tryckknapp och ratt.
Information får man via en display. Korten kan jobba i både + och - referens vilket gör att du kan välja triggkort efter behov.
Kortet går att använda som en enkretsars MUX med 0>+10V eller -10>0V då tillkommer strömförsörjning. Signaler ansluts då till 16-polig 

Funktioner
  • Kortet kan installeras i befintliga anläggningar
  • Tar två DMX kanaler
  • Terminering av DMX linjen
  • Enkel installation
  • - och + referens
Produkt Art.nr Pris  
LD STYRKORT DMX 412-982 p.p.f

Manual PDF

 


Guide hur man ställer in kortet.

Genom att vrida på ratten så stegar du igenom huvudmenyn.
Du väljer genom att tycka på knappen (kallas select)
Du bekräftar med select

Meny Förklaring Val
Adr Kortets startadress 1-512
Crtl Kontrollkretsens startadress.
Om du väljer Inc, så följer kontrollkretsen staradressen med +1
Inc / 1-512
Pr1 Preset 1
Nivån i % på moment för knapp 1
0-100
Pr2 Preset 2
Nivån i % på moment för knapp 2
0-100
Pr3 Preset 3
Nivån i % på moment för knapp 3
0-100
Pr4 Preset 4
Nivån i % på moment för knapp 4
0-100
Pr5 Preset 5
Nivån i % på moment för knapp 5
0-100
ti Tid
Tid i sekunder för överbländning 
1-60
dto Tiden i sekunder tills manöverpaneler bli aktiva efter DMX bortfall. 1-60
Ld Växling mellan master och slav funktion on/off
ref Växling av referensen 10/-10V
. Regulatorn går på tid  
Blink Ingen DMX  

Kretsar

Värde Krets 1 Krets 2
0 0 % Knapp 1
30 Knapp 2
60 Knapp 3
90 Knapp 4
120 Knapp 5
128-255 Urkoppling av panel
255 100 % Urkoppling av panel

 

Produkt blad LD - LC serien

LD serien


Produktblad Format Storlek  
Inkoppling LD/LC system Pdf   1170k  
Prislista LD/LC Pdf 947k  
Manual LD DMX styrkortet Pdf 92k  
LC panel inkopplingsanvisning Pdf 239k  
E-nummer listan Pdf 147k  
 

 

 

 

 

 

 

©2018 ElectroNord Tele 0707-35 72 28 Priser exkl.moms och frakt