Styrkort LD serien

 

Styrkort - ett per manövergrupp

Styrkortet tar emot signalen från manöverenheten och lämnar styrsignal till triggkortet.
Styrkorten är av olika typ för glödljus- respektive lysrörsreglering.
Det krävs ett styrkort till varje grupp av regulatorer som styrs gemensamt, från en eller flera manöverenheter.

Två undantag finns.
Det ena är när man som manöverenhet har en vridpotentiometer, Denna kräver inget styrkort alls. Det andra fallet är om man har regulatorer endast styrda med konstantljusenhet. Denna ersätter då styrkortet.

Vill man t ex styra var och en av regulatorerna i en LD 2.2-3 separat, krävs tre styrkort. Slavkopplar man däremot två regulatorer, så behövs styrkort endast i
en av regulatorerna. Detta styrkort lämnar då samma styrsignal till alla regulatorerna i slavkopplingen.

I ett fall används ett speciellt styrkort. Detta är när man vill ha gemensam styrning
av regulatorer, med sinsemellan olika inställda nivåer.
Denna variant kallas slavkoppling av styrkort.

Manöverenheten ansluts i detta fall till ett vanligt styrkort i första regulatorn.

De regulatorer som "slavstyrs" skall ha styrkort för slavkoppling.

 

LD Styrkort
Styrkortet ansluts lätt i en speciell korthållare i regulatorn och är lätt utbytbart.
BxDxH: 63x109x23mm. Vikt: 60g.
Produkt Art.nr Pris
Styrkort standard 16-536 940:-
Styrkort slavkoppling 95-225 980:-
Styrkort lysrör 26mm, EL-FD 256-744 1,160:-
Styrkort lysrör 38mm 21-725 1,180:-
Styrkort Glöd DMX 412-982 -

Justering av ljusnivåer och toningstid

Vid leverans är ljusnivåerna intrimmade
till 0, 25, 50, 75 resp 100% av full
ljusstyrka.
Man kan emellertid enkelt justera om nivåerna
till andra värden.
Detta görs med fem trim potentiometrar
i framkanten av styrkortet.

Även toningstiden kan ändras
med hjälp av en potentiometer.
Tiden kan ställas in på värden mellan
ca 0.5 och 35 sekunder.
Ingen inställning behöver göras på
själva regulatorn.

Produkt blad LD - LC serien

LD serien


Produktblad Format Storlek  
Inkoppling LD/LC system Pdf   1170k  
Prislista LD/LC Pdf 947k  
Manual LD DMX styrkortet Pdf 92k  
LC panel inkopplingsanvisning Pdf 239k  
E-nummer listan Pdf 147k  
 

 

 

 

 

©2019 ElectroNord Tele 0707-35 72 28 Priser exkl.moms och frakt